เปลียนการแสดงผล
บริการชำระเงิน
บริการชำระเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
           การท่าเรือฯ พัฒนารูปแบบการชำระเงินค่าบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment Service ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินจากบัญชีที่เปิดอยู่ต่างธนาคารที่มีการพัฒนาร่วมกัน ได้แก่ ธนาคารไทย ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์หรือระบบอินเตอร์เน็ต
 
สถานที่ติดต่อ :  กองจัดการการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ :  0 2269 5562