เปลียนการแสดงผล
การบริการตู้สินค้า
ขั้นตอนการให้บริการงานระบบตู้สินค้าในท่าเรือกรุงเทพ
 
 
 
ขั้นตอนการนำตู้สินค้า (FCL) ขาเข้า ออกจากท่าเรือกรุงเทพ


 
 
ขั้นตอนการนำตู้สินค้า (LCL) ขาเข้า ออกจากท่าเรือกรุงเทพ 
ขั้นตอนการนำตู้สินค้า (FCl) ขาออก เข้าเขตท่าเรือกรุงเทพ


 
 
ขั้นตอนการนำตู้สินค้า (LCL) ขาออก เข้ามาบรรจุในท่าเรือกรุงเทพ

 
          คบต.05 แบบรับรองการเตรียมตู้สินค้าเปล่าเพื่อบรรจุสินค้า
          คบต.01 รายงานการบรรจุสินค้า และตู้สินค้าเปล่าเพื่อบรรทุกลงเรือ