เปลียนการแสดงผล
สินค้ารถยนต์

สินค้ารถยนต์
 
          สินค้ารถยนต์ซึ่งเป็นสินค้าเฉพาะอย่างอีกทั้งยังมีราคาสูง ท่าเรือกรุงเทพได้จัดสถานที่เก็บรักษาสินค้ารถยนต์ ในคลังที่ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง ในพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร (66-90คัน) และลานกลางแจ้งสามารถจอดได้ 162-220 คัน พื้นที่ 4,503 ตารางเมตร ซึ่งมีไฟส่องสว่าง มีรั้วรอบบริเวณ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังจัดเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ อาทิ สายไฟพ่วง แบตเตอรี ไฟฉาย เชือกลากรถ ถังพร้อมสายยางเติมน้ำมัน รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญไว้คอยให้บริการตลอดเวลา